Endret: 5 apr 2020     Opprettet: 26 des 2018

Styreinformasjon

NY INFO ANGÅENDE GENERALFORSAMLING 2020 -oppdatert 4.4.2020

Ny info fra OBOS, kopierer i sin helhet:

Kjære nabo, 
 
Det er en spesiell tid. Vi får alle håpe at det ikke vil være alt for lenge til vi har en mer normal situasjon i Norge og verden igjen. 
 
For å kunne informere deg effektivt og smittefritt, har vi tatt i bruk den nye beboerportalen Vibbo fra OBOS. Her har vi nå fått vår helt egen side, hvor vi vil legge ut og samle alt av informasjon om borettslaget/sameiet. 
 
Når vi har viktige meldinger til dere vil vi sende ut varsel om dette på e-post og/eller SMS. Disse varslene vil inneholde en kortfattet melding med lenke til Vibbo, der du vil finne mer utfyllende opplysninger. 
 
Årsmøtet vil i år foregå digitalt på grunn av smittefare, og inngangen til dette vil du også finne på Vibbo. Vi vil kun ta opp lovpålagte saker under møtet, og komme tilbake til eventuelle andre saker i et ekstraordinært årsmøte. 
 
Hjelp oss å holde deg informert ved å gå til vibbo.no, og logg inn med telefonnummeret ditt så snart som mulig. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon, og at vi kan sende deg varsler på e-post og SMS. 

 

På Vibbo er det også enkelt å kontakte oss i styret, hvis du skulle ha spørsmål om situasjonen i tiden fremover. 

 
Med vennlig hilsen, 

Styret - 4.4.2020 

 

 

Styret informerer om saker vi har på listen, det har ikke vært mulig å gjennomføre fysiske møter den siste tiden, men mye av arbeidet gjennomføres via e-post og noe har vi lagt til side inntil videre.

Dersom du ønsker mer informasjon, send e-post til styret, kalfarparken@kalfarpparken.no

Dette er en åpen side hvor ikke all info bør ligge offentlig

Generalforsamling 2020 er satt til 6.mai og arbeidet med forberedelsene går som vanlig med årsberetning, regnskap, valg og innkomne saker. - ( kun to, sendt inn av styret selv)

Dersom situasjonen i Norge fremdeles er vanskelig med tanke på fysisk møte har OBOS utviklet en digital løsning for gjennomføring av GF, det kommer i vi tilbake til senere om det blir aktuelt.

En stor del av våre andelseiere har godkjent digital kommunikasjon, OBOS varslet tidligere en kampanje i uke 11 og 12 mot dem som ennå ikke har gitt samtykke, det letter arbeidet veldig om dette gjøres mulig av alle

Det er ellers av stor viktighet at telefonnummer og e-post adresse er korrekt, ber om at det oppdateres direkte til OBOS 

Renhold i borettslaget

Helgesen Vask og Vaktmestertjeneste som har hatt oppdraget siden 2008 avslutter selskapet og pensjonerer seg fra 1. april 2020

Styret har inngått ny avtale med Link Renhold som i tillegg til god pris kan tilby flere tjenester som borettslaget kan ha bruk for ved behov

Det gjelder vaktmesteroppdrag, fasadevask, matter

De tilbyr også Antibac i disse tider, noe styret slo til på selv om kontrakten ikke starter før 1.4.2020

Garasjen - DENNE SAKEN MÅ UTSETTES TIL EKSTRAORIDNÆR GENERALFORSAMLING NÅR DET ER MULIG Å HA FYSISK OPPMØTE.

Det er endelig kommet så langt i prosessen med garasjen at Hemfosa/Hansaparkerings advokat har laget et utkast til forslag om overtakelse, det er omfattende jobb med tilkomstrettigheter, gårds og bruksnummer og andre ting som må på plass.

Styret har etter anbefaling fra vår OBOS konsulent engasjert OBOS juridisk avdeling til bistand.

De jobber med et forslag som skal opp på GF 2020

Det er antydet at det kan ta ut 2020 før alt er klart

NY: Angående kreditnota på parkeringsplassen, send e-post til Newsec og be om å få dem utbetalt, det går ikke automatisk.

Styret ba i januar om at de måtte sende informasjon til sine kunder selv, men det ser ikke ut som de fulgte den oppfordringen.

Drift - vedlikehold

Styret har engasjert OBOS Prosjekt til å bistå med jobben angående bytte av fasadeplater

Arbeidet er kommet så langt:

Tilstandsrapport viser at det er en del råte på lekter under platene, de er i tillegg lagt slik at det mangler lufting, samt at beslag mangler og skaper vannansamlinger 

Det utarbeides tilbudsbrev som sendes entreprenører, vi ber om pris på to ulike typer plate 

Det skal tas prøver av fugene mellom elementene for å vurdere tilstanden 

Det er planlagt et ekstra lån til denne jobben, mulig størrelsesorden 2-3 millioner, men siden all informasjon ikke er kommet inn er dette ikke avgjort 

I tillegg er det planlagt å bytte rekkverk i 2020, og muligens dørtelefonanlegg, det vil vi ha dekning for på driftsbudsjettet

Takarbeid fra 2020 - Protan

Det står dessverre noe arbeid igjen etter takarbeid på D og B blokk i fjor, der styret har sendt utallige purringer og får forsikringer om at det skal ordnes opp i, men ikke noe skjer.

Vi gir oss ikke.

Sakene kan oppdateres ved ny info