Parkering

Parkeringsanlegget under Kalfarparken driftes av Hemfosa Samfunnsbygg AS

Det er Hemfosa Samfunnsbygg med Newsec Basale AS som forretningsfører som skal drifte parkeringsanlegget under Kalfarparken og i Fjellhallen for Hansaparkering AS

De overtar fra mars 2019.

I 2006 ble det laget avtale om bruksrett til parkeringsplass knyttet til de andeler som ønsket det.

Avtale om bruksrett (kopi) og ordensregler for parkeringsanlegget kan sendes på e-post ved henvendelse til kalfarparken@kalfarparken.no

Bruksrett må overføres til ny eier ved salg, eget skjema sendes til Newsec. 

Styret har opprettet en brukergruppe som skal ta seg av kontakt med Newsec Basale for å forenkle kommunikasjonen. 

Gruppen har for tiden på listen sin:

Ladepunkt for EL biler 

Vakthold 

Sykkelparkering