11 nov 2019

MELDING OM ØKNING I FELLESKOSTNADER

FRA 1. JANUAR 2020

Andelen av de innkrevde felleskostnadene som går til dekning av drift og vedlikehold øker med 2,5 % fra 1. Januar 2020.