Innvendig og utvendig vedlikehold

Link Renhold har innendørs renhold av fellesområder, samt bytting av lyspærer og enkle vaktmestertjenester etter avtale

Kontaktinfo: maria@linkpersonell.no

Hansaparken Vel har alt utvendig vedlikehold  i området som omfatter Hansaparken der Kalfarparken Borettslag er en del av fellesskapet.  

Kontaktinfo: hansaparken.vel@gmail.com   Kim Teige