Endret: 5 apr 2020     Opprettet: 10 feb 2019

Fellesgjeld - nominell rente og mulighet for individuell nedbetaling

Nominell rente på fellesgjelden til borettslaget er 2,05 % (fra 20. april 2020).

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning)
Andelseier har mulighet til å innbetale/innfri fellesgjeld ved lånets forfall, dvs. pr. 30. mars, 30. juni, 30. september og 30. desember.
Det må inngås IN-avtale med OBOS.
Administrasjonsgebyr er p.t. kr. 3.070,- (pr. innbetaling).

Dersom man ikke har IN-avtale, må andelseier ta kontakt i god tid før forfallsdato, da det skal sendes ut avtaler mm. I god tid betyr minst en måned før forfall.

Gjelder det gjelder en andelseier som allerede har IN-avtale og ønsker å betale inn, må vedkommende ta kontakt ca.  tre uker før med beskjed om hvor mye man ønsker å innbetale.

Andelseier som ønsker å innbetale kan ta kontakt med borettslaget sin forvaltningskonsulent - Alexander Lilleskare 
E-post:alexander.lilleskare@obos.no

Telefon: 55 94 27 48