Dyrehold i borettslaget

Det må søkes til styret før det anskaffes hund eller katt.

Søknadsskjema finner du her, sendes til styrets e-post: kalfarparken@kalfarparken.no

Dersom gode grunner taler for det og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen, vil søknaden bli innvilget.

Det er en forutsetning at en retter seg etter borettslagets regler for dyrehold.

Hunder skal ikke løpe fritt omkring, men holdes i bånd.

Lufting av hunder må ikke finne sted inne på plenene eller på plassen mellom husene, og heller ikke i garasjen.

Katter skal holdes under kontroll slik at de ikke er til ulempe for andre.