31 aug 2020

Bytte av rekkverk

Informasjon om bytte av rekkverk

Vi har nå startet utskiftninger av dårlige rekkverk. Materialet som blir brukt på utskftningen er trykkimpregnert treverk som beboerne selv må beise når den tid kommer. Vi har blitt anbefalt å vente med beisingen til våren/sommeren neste år. Da skal en benytte beis burmateak (jotun) TIX-ETT med sopphindrende midler og tretjære, det samme som er på resten av rekkverkene. 
Andelseiere vil bli spurt fortløpende om bekreftelse på om leverandør kan låse seg inn i gjeldende leiligheter, eller om andelseier selv kan være hjemme når utskiftningen foregår. Har dere spørsmål, ta kontakt på kalfarparken@kalfarparken.no

Mvh. Styret i Kalfarparken borettslag