Sameiet Hansaparken Vel

Kalfarparken Borettslag er en del av Sameiet Hansaparken Vel som forvalter eiendommens utendørs grunnareal og fellesområder til Sameiets beste

Det er en fulltidsansatt i sameiet - vaktmester - som ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i henhold til stillingsbeskrivelse.

Sameiet består av følgende: Merk at noen av medlemmene kan ha endret juridisk navn. 

Hansagårdene AS

Hansaparken AS

Hansaparkering AS

Mineralen Borettslag

Sameiet Bruse

Kalfarparken Borettslag

Sameiet Perle og Tapperiet

Sameiet Gallleriet 

Estate Rent (Villa Harmoni)

Det betales inn en fast felleskostnad til dekning av utgifter, basert på en sameiebrøk basert på størrelsen på de respektives eiendommer. Felleskostnaden reguleres årlig.