10 jan 2020

Sprinkler

Alle leiligheter og bodområder har sprinkler som brannhemmende tiltak. 

Det er ikke lov å lagre varer/gods som skader sprinklerhodets vannspredning.

Det skal være 0,5m fra sprinklerhodets spredeplate og ned til lagret gods.